Evropské fondy pro kostely

 

I když ne každý souhlasí s tím, že Kostel může čerpat z rozpočtu Evropské unie, v souladu s pokyny EU má církev plné právo na evropské dotace. Na co mohou dostat finance?

Kostely jako instituce veřejné a v jistém smyslu sociální, jsou často i historickým dědictvím kultury, a paměti na odhodlání k pomoci nejchudším na světě – mohou stejně jako jakákoli jiná společnost těžit z dotací EU. A i když se to setkává s nesouhlasem mnoha jiných firem, které na rozdíl od kostela zpracovávají realistický rozpočet příjmů - nic, nebrání tomu, aby kostely čerpaly tyhle dotace.

Fondy Evropské Unie pro kostely

Na co církev může mít dotace z EU? Základní oblastí, ve které církev může žádat o dotace z EU je obnova náboženských staveb. To zahrnuje rekonstrukci kostelů a farních budov, baziliky, oltářů a dalších prvků v kostele (ozdoby,obrazy). Obvykle Evropská unie financuje projekty, které získaly schválení, až do výše 85% nákladů, dalších 15% musí přispět kostel. Srovnávat tyto finančních prostředky z možnosti jiných podniků, pro církev jsou to neobyčejně příznivé podmínky. K dosažení podpory z EU musí kostel podat žádost na příslušné ústřední nebo místní orgány, které rozdělují fondy Evropské unie.