Evropská Centrální Banka

 

Evropská Centrální Banka (ECB) byla založena v roce 1998. Od 1. ledna 1999, ECB pracuje jako nezávislá instituce Evropské unie, jejíž cílem je zavést jednotnou měnovou politiku v eurozóně.

Evropská Centrální Banka

Nezávislost ECB je zaručena primárním právem vyššího dobra, a obsahuje čtyři aspekty: funkční, institucionální, osobní a finanční. To znamená, že Evropská Centrální Banka:

 • pracuje samostatně
 • neřídí se pokyny orgánů a institucí EU, vlád členských států EU a jiných subjektů
 • funkční období guvernérů národních centrálních bank trvá minimálně 5 let, kadence členů Rady ředitelů trvá 8 let a není možné je znovu zvolit
 • má vlastní rozpočet.

V současné době se eurozóna skládá ze sedmnácti členských států, které přijaly jednotnou měnu - euro. Jedná se o: Rakousko, Belgii, Kypr, Estonsko, Finsko, Francii, Řecko, Španělsko, Holandsko, Irsko, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Itálii.

Sídlo Evropské centrální banky se nachází ve Frankfurtu nad Mohanem. Prezidentem ECB je od roku 2003 do dnešní doby Jean-Claude Trichet.

Rozhodovací orgány:

 • Rada guvernérů
 • Rada guvernérů, hlavní rozhodovací orgán ECB, se skládá ze šestičlenné Rady ředitelů a guvernéřu centrálních bank zemí eurozóny. Rada guvernérů především formuluje měnovou politiku eurozóny.
 • Rada ředitelů
 • Tento úřad se skládá z: prezidenta, viceprezidenta a čtyř dalších členu. K povinnostem představenstva patří: plnění úkolu schválených Radou guvernérů, příprava zasedání Rady guvernérů, vedení ECB.
 • Generální rada
 • Generální rada se skládá z: prezidenta a viceprezidenta ECB a z guvernérů všech zemí Evropské unie. Generální rada funguje především jako poradce.

Úkoly Evropské Centrální Banky:

 • definovat a vykonávat měnovou politiku
 • provádět devizové operace
 • správa měnových rezerv členských států eurozóny
 • podpora plynulého fungování platebních styků
 • schvalování vydávání bankovek v eurozóně
 • spolupráce s centrálními bankami v eurozóně, a dohlížení na jejich činnost
 • dozor nad úvěrovými institucemi a stabilitou finančního systému
 • spolupráce s EU a mezinárodními institucemi za účelem plnění úkolů svěřených euro oblasti.

Sídlo Evropské Centrální Banky ve Frankfurtu je veřejnosti přístupné. Vzhledem k vysokému zájmu, doporučujeme si datum návštěvy rezervovat nejméně tři měsíce předem.