Prorodinná politika Evropské unie

 

Vidina demografického poklesu je problémem který pociťuje celá Evropská Unie. Mladí Evropané odkládají založení rodiny, co nejvíce to jde, aby stihli udělat kariéru.

Za prvé, kariéra, a pak dům, děti, rodina. To je dominantní způsob myšlení. V době, kdy jsou potíže se zaměstnáním, a míra nezaměstnanosti je nejvyšší za 12 let, si nemůžeme si dovolit dlouhou přestávku v zaměstnání. Navíc, když má žena stálou práci těhotenství to může snadno měnit. Téměř nic nepodporuje mateřství. To může změnit Evropský parlamentu, který bude hlasovat pro sjednání stejné prorodinné politiky v celé EU.

Spektrum demografického

Přestože mateřské dovolené v Polsku patří mezi nejdelší v Evropě, ochran proti propuštění žen není dokonalá. Nová pravidla by to mohla změnit. Evropský parlament si přeje, aby v celém společenství:

  • všechny matky měly nárok na minimální dobu mateřské dovolené, která by trvala 18 nebo 20 týdnů
  • matky byly plně chráněny proti ztrátě zaměstnání z důvodu těhotenství nebo mateřské dovolené,
  • otcové mohli uplatňovat své právo na rodičovskou dovolenou na dva týdny

Předpisy Evropské unie by přinutili zaměstnavatele k zvláštnímu zacházení se všemi ženami, a to i po návratu z mateřské dovolené. Pracovní poměr by pak byl právně zaručen po dobu 6 nebo 12 měsíců. Směrnice EP také říká, že na mateřskou dovolenou mají právo všichni pracovníci bez ohledu na druh smlouvy.